Telia Tilbehør Webshop

Privat Velkommen til Telia Tilbehør Webshop

Support

Juridiske navn: TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NATTJANSTER NORDEN AB, SVERIGE.

CVR: 20367997.

 


 

Salgs- og leveringsbetingelser for Telia Tilbehør

Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem Telia Tilbehør og kunder om Telia Tilbehør salg af tilbehør m.v. indgået via Telias internetbutik tilbehoer.telia.dk, og er gældende med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Websitet opdateres dagligt og alle priser på telia.tilbehoer.dk er dagspriser.

 

1. Indgåelse af aftale om hardwarekøb
1.1 Alle aftaler indgås på dansk. Telia fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med fortrydelse eller reklamation. Kunden kan til enhver tid få en kopi af ordrebekræftelsen ved at kontakte kundeservice pr. mail: telia.dk@brightstar.com

2. Priser og betaling
2.1 Alle opgivne priser er inkl. moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. 
2.2 Til enhver bestilling afgivet via hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af ekspeditions- og forsendelsesomkostninger. 
2.3 Hvis betaling sker med Dankort trækkes beløbet på kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af kundens konto. 
2.4 Telia Tilbehør betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. 

3. Levering
3.1 Levering sker kun til danske adresser med undtagelse af Grønland og Færøerne. Levering anses for sket, når det leverede er kommet i kundens besiddelse. 
3.2 Sædvanlig leveringstid er maksimalt 4 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for ordrebekræftelsens afgivelse.
3.3 I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse varen.

4. Fortrydelsesret

4.1 Fortryder kunden sit køb senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse, giver Telia fuld returret. Forbrugeren har 14 dage til at returnere varen, såfremt hardware udstyret returneres i væsentlig samme stand og mængde, som det blev modtaget. Det er muligt at returnere varen, selvom den er brugt, men Telia forbeholder sig retten til at foretage en individuel vurdering af det enkelte forhold. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Telia på den nedenfor i pkt. 4.5 nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker senest 14 (fjorten) dage efter kundens modtagelse af varen. Kunden kan også fortryde køb ved at nægte at modtage varen.
4.2 Varer, der returneres, skal ledsages af enten af ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.
4.3 Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.
4.4 Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering.
4.5 Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten kan rettes til telia.dk@brightstar.com. Returnering af varer kan ske på nedenstående adresse:

 

Brightstar DK

Mrk: Telia Tilbehør
A. P. Møllers Allé 43B
2791 Dragør5. Reklamation


5.1 Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering. 
5.2 Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. 
5.3 Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Telias regning og risiko. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Telia om, hvori fejlen eller manglen består. 
5.4 Reklamation skal ske ved henvendelse pr. mail til kundeservice
5.5 Såfremt varen indenfor den i pkt. 5.1 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Telia sig at udbedre sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid. 
5.6 Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af Telia skønnes hensigtsmæssigt - at reparere varen, påtager Telia sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Telia påtager sig endvidere at refundere kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. 
5.7 Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Telia i stedet købesummen, inkl. kundens udgifter til returnering. 
5.8 Telia påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Telia kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader. 

6. Personoplysninger
6.1 Telias behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte Telia, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. 
6.2 Oplysninger om kunderne: navn, adresse, e-mail m.v., benyttes kun af Telia til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Telia videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Telia benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, med mindre kunden har accepteret dette.

7. Andet
7.1 Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på mail
7.2 Telia tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder. 
7.3 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne. 

Returret
Fortrydelsesret og fortrydelsesfrist

Du har fortrydelsesret i det omfang, det følger af Forbrugeraftaleloven, dvs. såfremt du er forbruger i Forbrugeraftalelovens forstand, har du en fortrydelsesfrist på 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget varen.

Benyttelse af fortrydelsesret og betingelser

Du kan fortryde aftalen ved at undlade at modtage eller afhente varen på posthuset. Har du modtaget varen og fortryder købet, kan du inden fristens udløb give Telia en underretning skriftligt pr. e-mail til telia.dk@brightstar.com eller pr. brev til Brightstar DK, Mrk: Telia Tilbehør, Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde.

Ved benyttelse af fortrydelsesretten efter modtagelse skal varen altid inden fristens udløb sendes til Brightstar DK, Att: Telia Tilbehør, Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde. Det er en betingelse for brug af fortrydelsesretten, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Du afholder selv evt. forsendelsesomkostninger med den fortrudte vares returnering.

Reparation
Er dit tilbehør gået i stykker? Så giver Telia førstehjælp. Inden du melder en reparation skal du have dit ordrenummer, dit leverings-/købsbevis og en detaljeret fejlbeskrivelse klar.
Dit leverings- og købsbevis har du modtaget på email, da vi sendte tilbehøret til dig efter bestilling. Har du mistet leverings- og købsbeviset kan du kontakte kundeservice og få tilsendt et nyt.

Sådan melder du en reparation:
Telia samarbejder med Brightstar omkring reparation af tilbehør. Det første du skal gøre, er at sende en mail til telia.dk@brightstar.com med oplysninger om ordrenummer, produktnavn, serienummer, en udførlig fejlbeskrivelse og nuværende bopæl. Efter at du har skrevet en mail til telia.dk@brightstar.com, kontakter vi dig med henblik på at få din vare sendt til reparation. Du vil modtage et RMA nr. som du skal skrive på kassen inden du sender den. Du skal sende dit tilbehør til reparation på nedenstående adresse. Husk at vedlægge en udskrift eller kopi af dit leverings- og købsbevis. Tilbehoer.telia.dk er en web-baseret butik, og det er derfor ikke muligt at aflevere den defekte vare på vores adresse.

Brightstar DK

Mrk: Telia Tilbehør

Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde


Hvis du får brug for hjælp undervejs eller i løbet af din reparationssag, kan du kontakte kundeservice pr. mail. Det gælder også, hvis du skal høre status på din reparation.
Hvis skaden på dit tilbehør ikke dækkes af garantien, eller hvis dit tilbehør er udenfor garanti, vil Telia give et tilbud på, hvad det koster at lave. Ønsker du ikke at benytte dig af tilbuddet, får du sendt tilbehøret retur uden reparation, og bliver opkrævet et gebyr på 50 kr. inkl. moms. Gebyret dækker den tid, der bliver brugt på at gennemgå dit tilbehør og fejlsøge.

Er skaden selvforskyldt?
Hvis du sender tilbehør til reparation inden for garantien, og tilbehøret f.eks er udsat for fysisk overlast, er det selvforskyldt. Det betyder, at omkostninger ikke bliver dækket af garantien. Er dette tilfældet kontakter Telia dig med et tilbud på at få lavet tilbehøret og evt. et tilbud på en ombytning til et lignende tilbehør, alt efter hvor beskadiget tilbehøret er.


Defekt tilbehør ved modtagelse:
Skulle du være så uheldig at modtage tilbehør, som ikke fungerer ved modtagelsen, kan der være tale om en DOA (Dead On Arrival). I dette tilfælde skal du straks efter modtagelse (og inden 7 dage fra afsendelsen) kontakte os pr. mail.


Hvis ikke pakkens indhold er intakt og komplet eller tilbehøret er over 7 dage gammel, vil vi ikke kunne behandle tilbehøret som en DOA. Der skal i stedet oprettes en reparation. Hvis forsendelsesemballagen er beskadiget, når du modtager den, bedes du kontakte os pr. mail, da pakken så kan have lidt skade under fragten.

 

Spørgsmål og Svar:

Hvordan bestiller jeg?

Du bestiller selv vare på tilbehør.telia.dk Se evt. "Sådan handler du" for nærmere beskrivelse af, hvordan du gør. Du er også velkommen til at ringe til kundeservice på 80404040, der kan hjælpe med at guide dig rundt.

Hvordan får jeg fat i kundeservice?

Du kan sende en mail til telia.dk@brightstar.com

Kan jeg sende en vare tilbage, hvis jeg har fortrudt købet?

Ja, du kan sende din vare retur i op til 14 dage efter modtagelsen. Når du returnerer en vare, fordi du har fortrudt købet, skal du selv betale fragtomkostningerne.

Hvordan bliver min bestilling leveret?

Alle vores pakker bliver sendt med BRING. Din bestilling bliver leveret inden for fire hverdage.

Hvordan finder jeg frem til en bestemt vare?

Du kan søge efter varer på flere forskellige måder. Søg efter et bestemt mærke eller varekategori ved at indtaste et søgeord i søgefeltet øverst i midten. Eller brug de direkte links til varekategorierne, der er placeret til højre på siden.

Hvor kan jeg finde tekniske specifikationer på en vare?

Vores webshop byder på oplysninger om hver eneste vare. Du skal blot klikke dig ind på den enkelte vare, hvor de tekniske detaljer fremgår.

Hvordan kan jeg betale?

Du kan kun betale online for din bestilling ved brug af Dankort, Visa, Visa Electron og MasterCard.

Bliver mine penge hævet umiddelbart efter, at jeg har bestilt?

Pengene bliver reserveret på din konto, men vi trækker først beløbet fra din bankkonto, når varerne bliver afsendt.

 

Fortrydelse af køb:

Lever kvaliteten af dit nye tilbehør ikke op til dine forventninger, er den beskadiget eller har du bare fortrudt dit køb, kan du returnere den. Du skal indsende det ubrugte tilbehør i original emballage samt de papirer, der fulgte med (købsbeviset og eventuelle vejledninger). Husk at sende det som pakkepost, da du ellers ikke vil kunne få erstatning af Post Danmark, hvis de mister forsendelsen. Ved returnering får du hele købesummen tilbage af Telia. Du skal selv betale for forsendelsesomkostningerne ved returnering.

Som ved alle køb over internettet, har du 14 dages returret, som gælder fra leveringsdatoen. Din bestilling skal altså sendes retur til Telia, inden 14 dage fra levering, hvis du vil annullere dit køb.
Send dine varer til

Brightstar DK

Mrk: Telia Tilbehør
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde

Husk at sende varen som pakkepost, da du ellers ikke vil have mulighed for erstatning, hvis Post Danmark mister forsendelsen. Telia kan ikke give dig en returlabel, og du står derfor selv for forsendelsesomkostninger ved returnering. Har du spørgsmål til returnering af varer, kan du sende en mail til telia.dk@brightstar.com

PayEx Mastercard Mastercard securecode Visa Visa Electron Verified by Visa Dankort

Velkommen til Telia Tilbehør Shop

Vi har samlet et stort udvalg af lækkert ekstraudstyr til din mobil. Køb mobilcovers, headsets, opladere, mobiltasker, højtalere og andet mobiltilbehør.

Links

Mobiltelefoner

Mobilabonnementer

Mobilt bredbånd

Tablets

Bredbånd

Telia TV